წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართმადიდებლური სკოლა–გიმნაზიის
გაკვეთილების ცხრილი

Iა კლასი

Iბ კლასი

Iგ კლასი

IIა კლასი

IIბ კლასი

IIგ კლასი

III-ა კლასი

III-ბ კლასი

III-გ კლასი

IV-ა კლასი

IV-ბ კლასი

IV-გ კლასი

IV-დ კლასი

V–ა კლასი

V–ბ კლასი

VI-ა კლასი

VI–ბ კლასი

დაგვიკავშირდით სოციალურ მედიაში

მისამართი: რუსთაველის ქ. 116, საქართველო
ტელეფონი: (0413) 27 82 72
E-mail: skolagimnazia.senaki@gmail.com

(0413) 27 82 72