წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის მართლმადიდებლური
სკოლა-გიმნაზიის მისია, ხედვა, ღირებულებები.

Posted on 28 აგვისტო 2023

 

მისია

სკოლა-გიმნაზია ქმნის  პოზიტიურ, კონკურენტუნარიან და სწავლისთვის მასტიმულირებელ  გარემოს, რათა აღზარდოს მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ფიზიკურად, ზნეობრივად და ინტელექტუალურად განვითარებული, გულისხმიერი და შემწყნარებელი მომავალი თაობა, რომელიც თავის პოტენციალს მოახმარს ეროვნულ მიზნებს.

 

ხედვა

 • ასკოლო განათლება მოზარდს განუვითარებს ქრისტიანული ღირებულებებისა და ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისა და დაცვის უნარ-ჩვევებს, ასწავლის ოჯახის მართლმადიდებლური ტრადიციების  პატივისცემასა და სამშობლოს სიყვარულს;
 • უახლოესი 10-15 წლის განმავლობაში STEM განათლების გაძლიერებით სკოლა-გიმნაზია აღზრდის თანამედროვე ტექნოლოგიების შემქმნელ თაობას  და დაგროვილ ცოდნასა და გამოცდილებას გააზიარებს ქვეყნის მასშტაბით;
 • უცხოური ენის გაძლიერებული სწავლებითა და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით  საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირებული მოზარდების რაოდენობა იქნება მუდმივად მზარდი;
 • სკოლა-გიმნაზიის ბაზაზე პედაგოგთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობით, 2031 წლისთვის წამყვანი და მენტორი მასწავლებლების რიცხვი გაიზრდება 50%-ით.

 

 

ღირებულებები

 • ღვთისა და მოყვასის სიყვარული;
 • პროფესიონალიზმი, საქმის სიყვარული და ერთგულება;
 • პატიოსნება და კეთილსინდისიერება;
 • სხვისი შრომის, მიღწევებისა და აზრის პატივისცემა;
 • მიუკერძოებლობა;
 • თანაგანცდა და თანადგომა;
 • ინოვაციების დანერგვის ხელშეწყობა წარსული გამოცდილების გამოყენებით;
 • პროფესიული ზრდა და განვითარება;
 • გუნდური მუშაობა.

დაგვიკავშირდით სოციალურ მედიაში

მისამართი: რუსთაველის ქ. 116, საქართველო
ტელეფონი: (0413) 27 82 72
E-mail: skolagimnazia.senaki@gmail.com

(0413) 27 82 72