სახელი: მზია
გვარი: ჩემია
დაბადების თარიღი: 1969 წლის 12 თებერვალი.
განათლება:
• 1986 წ. – ქ. სენაკის მე– 8 საშ. სკოლა ( წარჩინებით.)
• 1986–1991წ. თბილისის სასოფლო–სამეურნეო უნივერსიტეტის ეკონომიური ფაკულტეტი.
• 1993–1998 წ. – სულხან–საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ფაკულტეტი.
კვალიფიკაცია:
• დაწყებითი სწავლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკის სპეციალისტი.
სამუშაო გამოცდილება:
• 1992–1994 წ. – ქ. სენაკის მე– 8 საშუალო სკოლასის დაწყებითი კლასის პედაგოგი.
• 1995–2010წ. – ქ. სენაკის არასახელმწიფო საერო სკოლა ,,მარიოტა“ –
(დაწყებითი კლასის პედაგოგი.)
სატრენინგო კურსის სერთიფიკატები:
• 2005–2007 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ტრენინგ – კურსები.
• 2003 – 2004 წ. – ,,სკოლა,ოჯახი, საზოგადოება“– ტრენინგ–კურსი.

მიღწევები

დაგვიკავშირდით სოციალურ მედიაში

მისამართი: რუსთაველის ქ. 116, საქართველო
ტელეფონი: (0413) 27 82 72
E-mail: skolagimnazia.senaki@gmail.com

(0413) 27 82 72