სახელი: მაკა
გვარი: სირია
დაბადების თარიღი: 1980 წლის 23 იანვარი
განათლება:
• 1996 წ. - ქ. სენაკი, სოფ ნოსირის საჯარო სკოლა (წარჩინებით).
• 1996–2001 წ. – ცოტნე დადიანის სახელობის სოხუმის ჰუმანიტარულ–ეკონომიური ინსტიტუტის დაწყებითი განათლების ფაკულტეტი.
კვალიფიკაცია:
• დაწყებითი სწავლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკის სპეციალისტი.
დამატებითი კვალიფიკაცია:
• 2005 წ. – პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლების ქუთაისის ზონალური ინსტიტუტი: ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები“.
• 2005 წ. – საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი: ,,მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა განათლებაში“.
სამუშაო გამოცდილება:
• 2002 – 2010 წ. – ქ. სენაკი, სოფ. ნოსირის საჯარო სკოლა – დაწ. კლასის პედაგოგი.
სატრენინგო კურსის სერთიფიკატები:
• 2005 წ. – ფონდი ,,განათლების ინსტიტუტი“ – ,,სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და შეფასება“.
• 2007 წ. – ფონდი ,,განათლების ინსტიტუტი“ – ,,დაწყებითი განათლების თანამედროვე ტექნოლოგიები“.
• 2010 წ. – საერთაშორისო სამოქალაქო განათლების პროგრამა ,,მოზაიკა II” –პროფესიული განვითარების ტრენინგ – სემინარი სამოქალაქო განათლების პედაგოგთათვის.
• 2010 წ. – ასოციაცია ,,სკოლა–ოჯახი–საზოგადოების“ მიერ ჩატარებული ტრენინგ–კურსი, შემდეგი პროგრამით: ,,კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება“.
• 2011 წ. – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი: ,, ინფორმაციულ – საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში“.

მიღწევები

დაგვიკავშირდით სოციალურ მედიაში

მისამართი: რუსთაველის ქ. 116, საქართველო
ტელეფონი: (0413) 27 82 72
E-mail: skolagimnazia.senaki@gmail.com

(0413) 27 82 72