სახელი: მედეა
გვარი: შურღაია
დაბადების თარიღი: 1975 წლის 30 დეკემბერი.
განათლება:
• 1993 წ. – ქ. სენაკი, სოფ. ნოსირის საჯარო სკოლა (წარჩინებით).
• 1999 – 2005 წ. – ქ. ქუთაისის იოანე პეტრიწის სახ. უნივერსიტეტი – დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკის ფაკულტეტი.
• 1982–1989 წ. – ქ. სენაკის მუსიკალური სკოლა.
• 1986–1989წ. – ქ. სენაკის ქორეოგრაფიული სტუდია.
კვალიფიკაცია:
• დაწყებითი სწავლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკის სპეციალისტი.
სამუშაო გამოცდილება:
• 2008–2011 წ. – ქ. სენაკის კერძო სკოლა ,,თე.ლო. – ეტალონი“ – დაწყებითი კლასის პედაგოგი.
სატრენინგო კურსის სერთიფიკატები:
• 2010 წ. – ასოციაცია ,,სკოლა–ოჯახი–საზოგადოების“ მიერ ჩატარებული ტრენინგ–კურსი, შემდეგი პროგრამით: ,,კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება“.
• 2010 წ. – ,,განათლების პროფესიული სინდიკატის“ მიერ ჩატარებული ტრენინგ – სემინარი პროფესიულ უნარებში.
დამატებითი ინფორმაცია:
• მართვის მოწმობა ,,კატეგორია–B”.

მიღწევები

დაგვიკავშირდით სოციალურ მედიაში

მისამართი: რუსთაველის ქ. 116, საქართველო
ტელეფონი: (0413) 27 82 72
E-mail: skolagimnazia.senaki@gmail.com

(0413) 27 82 72