სახელი: ლელა
გვარი: არჩაია
დაბადების თარიღი: 1984 წლის 5 ოქტომბერი.
განათლება:
• 2001 წ. – ქ. სენაკის არნ.ჩიქობავას სახელობის ძველი სენაკის საჯარო სკოლა.
• 2001– 2005 წ. – ქ . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი– დაწყებითი განათლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკის ფაკულტეტი.
კვალიფიკაცია:
• დაწყებითი სწავლების პედაგოგიკისა და მეთოდიკის სპეციალისტი.
სამუშაო გამოცდილება:
• 2006–2007 წ. – ქ. სენაკის I-ბაგა – ბაღის აღმზრდელ–მასწავლებელი.
• 2008–2010 წ. – ქ. სენაკის მე–7 საჯარო სკოლა – დაწყებითი კლასის გახან. ჯგუფის პედაგოგი.
• 2010 წ. – ქ. სენაკის მე–7 საჯარო სკოლა – ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელი.
სატრენინგო კურსის სერთიფიკატები:
• 2010 წ. –,,სიდა“ საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ტრენინგ–კურსი: ,, სწავლებისა და განვითარების თეორიები და პრაქტიკული გამოყენების სტრატეგიები“.
• 2010 წ. – ,, ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ინტერესების დაცვის ასოციაციის“ მიერ ჩატარებული ტრენინგ–კურსი.
• კომპიუტერული კურსი – ,,საოფისე პროგრამები“.

მიღწევები

დაგვიკავშირდით სოციალურ მედიაში

მისამართი: რუსთაველის ქ. 116, საქართველო
ტელეფონი: (0413) 27 82 72
E-mail: skolagimnazia.senaki@gmail.com

(0413) 27 82 72