სახელი: კესო
გვარი: პაპავა
დაბადების თარიღი: 1979 წლის 2 დეკემბერი.
განათლება:
• 1997 წ. – ჩხოროწყუს რაიონი, სოფ. ნაფიჩხოვოს საშ. სკოლა (წარჩინებით).
• 1997–2002 წ. - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ფილოლოგიის ფაკულტეტი.
კვალიფიკაცია:
ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი.
დამატებითი კვალიფიკაცია:
• 2005 წ. – საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი.
• 2010 წ. – სერთიფიცირებული პედაგოგი.
სამუშაო გამოცდილება:
• 2009–2010 წ. – ქ. სენაკის მრავალპროფილიანი სკოლა–ლიცეუმი ESG - ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.
• 2008–2009 წ. – ქ. თბილისის არასახელმწიფო საერო მრავალპროფილიანი სკოლა–ლიცეუმი ESM (სენაკის განყოფილება)–ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.
• 2006–2007 წ. – ქ. სენაკის არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა ,,მარიოტა“– ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.
• 2005–2006 წ. – გულრიფშის მე–10 საშ. სკოლა–გიმნაზია (ჩხოროწყუს რ–ნი) – ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.
• 2004–2005 წ. – ჩხოროწყუს რაიონი, სოფ. ნაფიჩხოვოს საჯარო სკოლა–ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.
• 2004–2005 წ. – ჩხოროწყუს რაიონი, კულტურის განყოფილებასთან არსებული საზღვარგარეთის ქვეყნებთან ურთიერთობის ცენტრი–უცხო ენის სპეციალისტი.
• 2003წ.– ქ. რუსთავის შოთა რუსთაველის სახელობის მე–2 საშ. სკოლა (ინგლისური ენის ინტენსიური სწავლებით)–ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი.
სატრენინგო კურსის სერთიფიკატები:
• 2007 წ. – Certificate of Completion-Peace Corps 2007 English Teacher Training.
• 2007 წ. – Peace Corps Georgia – Senaki English Teacher’s Summer Camp.
• 2009 წ. – ფონდი განათლების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ტრენინგ–კურსი: ,,ასაკობრივი განვითარებისა და სწავლების თეორიები“.
• 2009 წ. – ფონდი განათლების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ტრენინგ–კურსი: ,,ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა და ტექნოლოგიები“.
• 2003 წ. – კომპიუტერული კურსი – ,,საოფისე პროგრამები“.

მიღწევები

დაგვიკავშირდით სოციალურ მედიაში

მისამართი: რუსთაველის ქ. 116, საქართველო
ტელეფონი: (0413) 27 82 72
E-mail: skolagimnazia.senaki@gmail.com

(0413) 27 82 72